TRADUCTOR

CATEQUESE PARA NENOS

https://docs.google.com/document/d/1N2o9n0cyvft_JPLVt3X6Dqjb7zJeU0qJcrtwl3DmXMY/edit?usp=sharing
O SINAL DA CRUZ
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=18be7a6fec4b
NOSO PAI

GLORIA
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=096b5a2c4e81
AVE MARÍA


I. A Igrexa e os Cristians
II. Deus é o noso Pai
III. Xesús ven salvarnos
IV. Xesús, é Fillo de Deus, viviu entre nós
       13. Xesús anúncianos a Boa Nova, o Evanxeo
       14. Xesús tráenos o Reino de Deus
V. Xesús entrega a súa vida por nós
VI. O Espírito Santo e a Igrexa
VII. Por el Bautismo nacemos a la Vida nueva
VIII. A Reconciliación. Recibimos o perdón que nos renova
IX. A Eucaristía. Aliméntanos co Corpo e o Sangue do Señor
X. Con Xesús, por sempre, na Casa do Pai
 
VIDEOS
 
 
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

CALENDARIO 2020

CALENDARIO 2020